PEDEGREÉ

Sacha del Cabezo la Jara
Sacha del Cabezo la Jara
    Ago del Colle dell´Infinito
  Ego de Joanxichcan  
    Ankara de Jonxiscana
Jara dels Segadors    
    Balu V. Hause Romeo
  Yuhe dels Segadors  
    Ika dels Segadors
     
     
    Plato V.D. Hanzerberg
  Xipheos V. Mississippi  
    Tammy V. Mississippi
Jucár del Cabezo La Jara    
    Sayan de Talisco
  Flamenca del Cabezo La Jara  
    Abril del Cabezo La Jara

 

P.: JUCÁR DEL CABEZO LA JARA

M.: JARA DELS SEGADOR